ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017 - 2018

 

 • Zahájení školního roku v pondělí 4. září 2017.

 • Konec 1. pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

 • Konec 2. pololetí ukončeno v pátek 29. června 2018.

 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 5. 3. - 11. 3. 2018.

 • Velikonoční prázdniny v délce dvou dnů čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

 • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku
  31. srpna 2018.

 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne 3. září 2018.

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Naše základní škola se zapojila do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v sobotu 8. dubna 2017.

My sezapojíme již v rámci výuky dne 6. dubna.

Image

Slavnostní otevření dětského hřiště vybudovaného z daru paní Anny Bednářové

Tajemná mecenáška věnovala své životní úspory Základní a mateřské škole profesora V. Vejdovského pro děti se zrakovým postižením. Sedmaosmdesátiletá Anna Bednářová, rodačka z Olšan u Prostějova, nedávno zemřela a v závěti škole odkázala vkladní knížku s 1,4 miliony korun a velkou sbírku prvorepublikových mincí v hodnotě asi 4 tis. korun.

Dar škola použila na stavbu dětského hřiště pro mateřskou školu a školní družinu, za zbylé prostředky pořídila školní mikrobus a vybavila počítačovou učebnu novou výpočetní technikou.

Za tento počin ji škola nominovala na Cenu Via Bona za filantropii, ve které postoupila do finálního slavnostního večera mezi 5 nejúspěšnějších příběhů ze 149.

detske_hriste_mp4.mp4 (28,60Mb)

Kontakty
Základní škola, Mateřská škola

Tomkova 42
Olomouc
779 00
Česká republika

IČ: 00601691

tel.: 585 385 350
tel.: 602 543 590
fax: 585 119 034
email:  red@szmsvejdovskeho.cz