Maturitní zkoušky

Seznam předmětů MZ ve školním roce 2016/2017
1. Povinné předměny maturitní zkoušky:
 

1.1 Společná část maturitní zkoušky:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Matematika
 

1.2 Profilvá část maturitní zkoušky:

 • Ekonomika
 • Účetnictví
2. Nepovinné předměty maturitní zkoušky: -----
Termíny konání maturitních zkoušek :    jarní termín – od 2.května do 10. června 2017
podzimní termín – od 1.září do 20. září 2017
Praktická zkouška (vypracování práce) :
zahájení a vypracovávání:  středa 26.4. 2017, v 8.00 hod. (doba trvání – 7 hodin)

 

Blok testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma):   2.5. – 9.5.2017
písemná práce z českého jazyka a literatury termín: 11.4.2017
studijní volno 24.5. - 30.5.2017
ústní zkouška ČJ, AJ, odborné předměty – EK, MM
- termín: 31.5.2017
Náhradní termíny maturitních zkoušek a opravné termíny (podzimní termín):
testy a písemné práce 1.9. - 10.9.2017
praktická zkouška 13.9.2017
ústní zkouška 15.9.2017

Seznam doporučené literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury :

Témata profilové části maturitní zkoušky z AJ:

 1. Services and Lifestyle
 2. Job, World of Work
 3. Means of Communication
 4. My School
 5. My Town / City 
 6. Travelling and Transport

Maturitní okruhy M+M :

Maturitní okruhy Ekonomika

Ekonomika.doc (33kb)

Maturitní okruhy Účetnictví