ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017 - 2018

  • Zahájení školního roku v pondělí 4. září 2017.

  • Konec 1. pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

  • Konec 2. pololetí ukončeno v pátek 29. června 2018.

  • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 5. 3. - 11. 3. 2018.

  • Velikonoční prázdniny v délce dvou dnů čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

  • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

  • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne 3. září 2018.